آموزش نحوه کاربا پورتال سهامداران

سهامداران محترم شرکت تولیدی بازرگانی خدماتی کشاورز(سهامی عام)

نشانی اینترنتی سیستم پورتال شرکت سرمایه گذاری کشاورز www.sherkatekeshavarz.ir می باشد.

نحوه ثبت نام:

1. به منوی قرمز رنگ در پائین صفحه وارد شده و کادر ثبت نام را که شامل 7 مورد می باشد را ثبت نمائید.

2. کادر بالای صفحه ثبت نام، کد بورس می باشد که نیازی به ثبت آن نمی باشد.

3. کادر دوم برای درج شماره شناسنامه و روبروی آن کدملی هر شخص می باشد که خواهشمند است به صورت صحیح ثبت گردد.

نام کاربری همانطوریکه در زیر کادر توضیح داده شده حرف ابتدایی از حروف بزرگ انگلیسی انتخاب شود و حروف بعدی ترکیبی از حروف کوچک انگلیسی و اعداد باشد. حداقل طول نام کاربری بایستی ۸ کاراکتر باشد. مثال «Keshavarz123»:

4. کادر مربوط به آدرس ایمیل که اختیاری است را می توانید ثبت نمائید.

5. آخرین مرحله کلمه عبور یا password می باشد که آن هم ترکیبی از حرف ابتدایی از حروف بزرگ انگلیسی انتخاب شود و حروف بعدی ترکیبی از حروف کوچک انگلیسی، اعداد و فقط کاراکتر خاص «@» باشد. حداقل طول کلمه عبور بایستی ۸ کاراکتر باشد. مثال«Keshavarz@123»:

کاربران و سهامداران محترم توجه داشته باشند که سیستم پورتال زمانی نام کاربری را می پذیرد که قبلا مشخصات آنان در سیستم پورتال سهام شرکت ثبت شده باشد (مانند: شماره شناسنامه، شماره کارت ملی، ...) و همچنین نام کاربری و کلمه عبور یا password را در جائی ثبت نمایند که در صورت استفاده، مجددا همان ثبت نام را وارد نمایند.