بورس

اطلاعیه

کمیته پرتفوی بورس با حضور 2 تن از اعضای هیئت مدیره و یک نفر کارشناس زبده آشنا به بورس تشکیل شد و سبد سرمایه گذاری جهت رشد و توسعه شرکت تهیه گردید.

k